Gewassen plekken

Naar schatting zal tegen 2050 het ‘stormvloedniveau’ met 30 cm stijgen. Dit zal leiden tot meer kusterosie en ook tot het overstromen van lager gelegen gebieden. 

Dit betekent ook dat er zich landinwaarts geleidelijk aan een nieuwe kustlijn zal aftekenen.

 

De beelden in Washed Places suggereren een toekomstscenariomet de huidige situatie als vertrekpunt.