Kroniek van de traagheid

Kroniek van de vertraging Jurgen Remmerie tussenmoment

Traagheid is in dit tijdsgewricht een uitdaging geworden. Het laat toe stil te staan, het hoofd leeg te maken, de leegte op te zoeken, … 

Ook weinig spectaculaire beelden verdienen onze aandacht en verbreden daardoor de momentane ervaring. 

Verwachtingen kunnen wankelen. Fotograferen als tijd verzamelen, de tijd ombuigen of zelfs laten stoppen. 

Het project omvat prints en 2 video/fotomontages.