Lichtafwijking

Als het licht de ruimte transformeert. In iets anders … iets elders